Học sinh Trường Tiểu học tham gia và đạt giải hội thi Robothon và Wecode Quốc tế

 

Bài viết liên quan