Hội thi "Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi" - Cấp quận - Năm học 2021 - 2022

Sáng ngày 27 tháng 12 năm 2021 trường Tiểu học Võ Trường Toản tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp quận năm học 2021 2022. Tham dự hội thi gồm có BGH nhà trường cùng các giáo viên tham gia đã thuyết trình giải pháp hiệu quả trong công tác chủ nhiệm lớp. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, nhằm động viên, tạo cơ hội cho giáo viên rèn luyện, tự học và sáng tạo. Qua đó công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện kỹ năng nghề nghiệp, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và triển khai thực hiện thành công Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Với ý nghĩa đó, Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học quận Ninh Kiều, năm học 2021 - 2022 được diễn ra từ ngày 2712/2021 đến ngày 22/02/2022.  

Sau đây là một số hình ảnh tham gia hội thi.