Tiểu sử thành lập trường

Trường tiểu học Võ Trường Toản tiền thân là trường Tiểu học An Hòa 2 và trường Tiểu học An Hòa 3 sát nhập lại và được thành lập năm 2005 trên địa bàn phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tổng diện tích nhà trường là 9.714,7m 2 , cơ sở hạ tầng được xây dựng mới, tương đối khang trang, đáp ứng được yêu cầu cơ bản đổi mới giáo dục.

Trường tiểu học Võ Trường Toản tiền thân là trường Tiểu học An Hòa 2 và trường Tiểu học An Hòa 3 sát nhập lại và được thành lập năm 2005 trên địa bàn phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tổng diện tích nhà trường là 9.714,7m 2 , cơ sở hạ tầng được xây dựng mới, tương đối khang trang, đáp ứng được yêu cầu cơ bản đổi mới giáo dục.


Trong những năm qua, trường TH Võ Trường Toản đã từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng của trường so với các trường trong thành phố Cần Thơ. Nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ một vào tháng 1 năm 2009. Nhà trường đã xây dựng được đội ngũ giáo viên tương đối đồng đều về chuyên môn nghiệp vụ. Trong những năm qua trường đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành: bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ năm học 2007 – 2008, bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2009. Hàng năm, trường đều có giáo viên tham gia hội thi giáo viên giỏi cấp Quận, Thành phố đạt thành tích cao. Đã có giáo viên được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp Thành phố. Trong nhiều năm qua, nhà trường đều có học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quận, cấp Thành phố với nhiều phong trào khác nhau.

Bài viết liên quan