Cơ sở vật chất

  • Tổng diện tích: 9116,7m2, bình quân: 5m2/ HS.
  • Tổng số phòng: 65 phòng kiên cố
  • Trong đó có 46 phòng học, 03 phòng Ban giám hiệu, 02 phòng thư viện – thiết bị, 02 phòng vi tính, 01 phòng Anh văn, 01 phòng hành chính, 01 phòng y tế, 01 hội trường, , 01 phòng đàn và 07 phòng chức năng khác.
  • Trường có nhà thi đấu đa năng với diện tích hơn 500m2. Có thể tập luyện các môn thể thao như cầu lông, bóng bàn, đá cầu, bóng đá mini v.v…

Dưới đây là một số hình ảnh cơ sở vật chất của trường

Toàn cảnh nhà trường

 

Nhà thi đấu đa năng

Hội trường

Thư viện

Phòng Tin học