Cơ cấu tổ chức

 • Hiệu trưởng: Bà Đinh Thị Thảo
 • Phó Hiệu trưởng
  • Bà Nguyễn Thị Loan
  • Bà Lê Trần Minh Hiếu

Giới thiệu cơ cấu tổ chức của nhà trường

 • Hiệu trưởng: Bà Đinh Thị Thảo
 • Phó Hiệu trưởng
  • Ông Đỗ Trung Hiếu
  • Bà Lê Trần Minh Hiếu
 • Công Đoàn:
  • Chủ tich: Bà Phạm Thị Mỹ Anh
  • Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Trọng Hiếu
 • Thanh tra nhân dân:
  • Trưởng ban: Bà Dương Thị Thục Oanh
  • Phó ban: Bà Trần Thị Huệ
  • Ủy viên: Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc
 • Tổ khối trưởng
  • Văn phòng: Bà Nguyễn Xuân Trang
  • Khối một: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân
  • Khối hai: Bà Ngô Thị Thanh
  • Khối ba: Bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng
  • Khối bốn: Bà Phạm Thị Hương
  • Khối năm: Bà Đoàn Thị Thu Thủy
  • Ngoại ngữ: Bà Vũ Thị Giang
  • Bộ Môn Văn -Thể - Mỹ - Tin: Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc
Bài viết liên quan