Thứ năm, 09/12/2021 - 21:40|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 1 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với cấp Tiểu học, THCS Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ

Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Đăng ký dạy thêm, học thêm