Friday, 21/01/2022 - 18:18|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN NINH KIỀU KÍNH CHÀO!

Đã có hành vi vi phạm quy định của pháp luật tại Điểm c, Khoản 1, Điều 12 của văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định ban hành điều lệ Trường Mầm Non

Ngày ban hành:
07/11/2017
Ngày hiệu lực:
07/11/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực