Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

Hiệu trưởng: Bà Mạch Lệ XuânPhó Hiệu trưởngBà Nguyễn Thị LoanBà Lê Trần Minh Hiếu
Tiểu sử thành lập trường

Tiểu sử thành lập trường

Trường tiểu học Võ Trường Toản tiền thân là trường Tiểu học An Hòa 2 và trường Tiểu học An Hòa 3 sát nhập lại và được thành lập năm 2005 trên địa bàn ...