24/01/19  Tin của trường  205
TỔ CHỨC HỘI CHỢ XUÂN - VUI XUÂN CHO HỌC SINH
 10/12/17  Tin của trường  228
HỘI THI VĂN NGHỆ TOÀN TRƯỜNG - THÁNG 11/2017
 10/12/17  Tin của trường  229
HỘI THI KỂ CHUYỆN SÁCH CẤP TRƯỜNGCHÀO MỪNG 20/11/2017
 25/04/16  Tin của trường  504
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Phan Bội Châu.