Tin nổi bật
Tin nổi bật
Căn cứ công văn số 909/SGDĐT-TCCB ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Sở Giáo dục và ...
Về việc chuyển công tác đối với viên chức năm học 2019-2020Để  đáp  ứng  nhu  cầu  thuyên  chuyển  công  tác  hằng  năm  của  viên  chức ngành giáo dục và đào tạo;Căn cứ công văn số 909/SGDĐT-TCCB ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ về việc hướng dẫn chuyển công tác đối với viên chức;  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ninh ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2