Hoạt động trải nghiệm " Nghiên cứu chủ đề nhỏ thông qua hợp tác nhóm"

Thứ sáu - 01/03/2019   15h

                                Nhằm giúp các em học sinh ngay từ lúc này có khả năng hợp tác khi làm việc nhóm như thống nhất bầu trưởng nhóm và lên kế hoạch phân công từng nhiệm vụ cho mỗi thành viên, cùng nhau lên thời gian làm việc, cũng như kĩ năng làm việc độc lập của mỗi thành viên trong nhóm, không chỉ thế thông qua hoạt động này còn giúp các em tự có trách nhiệm với nhóm, tự ý thức hoạt động để gắn kết, thảo luận cùng nhóm để hoàn thành sản phẩm được giao. Bên cạnh đó, hoạt động này còn giúp các em làm quen trước với việc thuyết trình báo cáo đề tài mà các cấp học sau các em sẽ được tiếp cận. Sau đây là hình ảnh các em cùng nhau hoạt động trao đổi và làm việc hăng say kèm với sản phẩm mà các em hoàn thành được.