Saturday, 04/04/2020 - 02:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Đoàn Thị Điểm

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT HỌC TIẾNG ANH - LỚP 6 - NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH

KHẢO SÁT HỌC TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH 10 NĂM

  VÀ  TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

LỚP 6 - NĂM HỌC 2018-2019

Tài liệu đính kèm: Tải về

Phiếu đăng ký: PHIEU DANG KY LOP AV TĐ 2018-2019.doc

Căn cứ công văn số 1408/SGDĐT-GDTrH ngày 28 tháng 5 năm 2018 của  Sở  Giáo  dục  và  Đào  tạo Cần Thơ về  việc  hướng  dẫn triển khai Tiếng Anh chương trình 10 năm cấp THCS và THPT trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 năm học 2018-2019;

Ban   giám hiệu trường Trung học cơ sở  Đoàn Thị Điểm xây dựng kế hoạch khảo sát học sinh vào học lớp 6 Tiếng Anh chương trình 10 năm và tiếng Anh tăng cường năm học 2018-2019 như sau:

I.KHÁI QUÁT TIẾNG ANH CHƯƠNG TRÌNH 10 NĂM  VÀ TIẾNG ANH TĂNG CƯỜNG

1. Tiếng Anh chương trình 10 năm: Chương trình dạy 3 tiết tiếng Anh/tuần theo sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong khuôn khổ Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020.

2.Chương trình tiếng Anh tăng cường: Ngoài việc thực hiện theo chương trình tiếng Anh phổ thông hiện hành, trường có tăng cường thêm từ 03-05 tiết tiếng Anh theo giáo trình I-Learn Smart World. Học sinh sẽ đi học  trái buổi (từ 01-02 buổi) để học các tiết tiếng Anh tăng cường.

II.ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN HỌC CÁC CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

1.Đối tượng vào học Tiếng Anh chương trình 10 năm  và tiếng Anh tăng cường.

- Học sinh đã có tên trong danh sách trúng tuyển tiếng Anh lớp 6 năm học 2018-2019 của trường,

- Đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh ở cấp Tiểu học,

- Học sinh xác định một trong hai chương trình để đăng ký.

- Ghi chú: Học sinh đã trúng tuyển chương trình Tiếng Pháp không tham gia chương trình này.

2.Khảo sát đầu vào lớp tiếng Anh chương trình 10 năm và Tiếng Anh tăng cường của trường.

2.1 Học sinh đáp ứng một trong các điều kiện sau về năng lực ngôn ngữ sẽ miễn khảo sát vào học lớp tiếng Anh chương trình 10 năm và Tiếng Anh tăng cường của trường:

+ Có năng lực tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 1 (A1) theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014.

+ Có một trong những chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge Movers đạt 12/15 “sheilds”; Cambridge Flyer đạt 9/15 “sheilds”; TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 “badges”; TOEFL  International; TOEFL  Junior;   IELTS;   FCE,  PET,   KET.

          2.2 Khảo sát đầu vào lớp tiếng Anh chương trình 10 năm và Tiếng Anh tăng cường của trường.

- Học sinh làm bài khảo sát gồm các kỹ năng nghe hiểu, đọc hiểu, viết và kiến thức ngôn ngữ. Thời gian làm bài 60 phút.

- Điểm bài khảo sát đạt từ 5.0 điểm trở lên (đã làm tròn).

3.Quy trình xét chọn:

3.1 Tiếng Anh chương trình 10 năm

- Xét chọn học sinh diện miễn khảo sát,

- Xét điểm khảo sát năng lực tiếng Anh từ 5.0 điểm trở lên,

- Lấy điểm từ trên xuống đến đủ số lượng.

- Dự kiến số lớp, số học sinh: 03 lớp, 135 học sinh.

3.2 Tiếng Anh tăng cường của trường.

- Xét chọn học sinh diện miễn khảo sát,

- Xét điểm khảo sát năng lực tiếng Anh từ 5.0 điểm trở lên,

- Lấy điểm từ trên xuống đến đủ số lượng.

- Dự kiến số lớp, số học sinh: 02 lớp, 90 học sinh.

4. Hồ sơ đăng ký khảo sát.

- Đơn xin dự khảo sát có ghi đầy đủ thông tin (phụ huynh nhận ở văn phòng trường).

- Nộp 1 tấm ảnh 3x4 phía sau ảnh có ghi họ và tên học sinh để làm phiếu dự khảo sát.

- Chứng chỉ photo có công chứng thuộc các trường hợp miễn khảo sát như mục II.2.1 (nếu có).

5. Thời gian phát hành và phiếu dự khảo sát.

- Thời gian phát hành và  thu hồ sơ từ ngày 16/07/2018-20/7/2018.

- Thời gian nhận phiếu dự khảo sát:  Ngày 24,25/07/2018.

- Ngày khảo sát: Buổi sáng 26/07/2018.

6.Thời gian công bố kết quả: Dự kiến ngày 30/07/2018.

Trên đây là Kế hoạch xét vào học chương trình tiếng Anh chương trình 10 năm  và  Tiếng Anh tăng cường của trường THCS Đoàn Thị Điểm năm học 2018-2019. Phụ huynh cần tư vấn cho em học sinh đăng ký tùy theo năng lực tiếng Anh của con em, không nên gây áp lực cho học sinh. Học sinh không có nhu cầu tham dự các chương trình nêu trên hoặc khảo sát không đạt thì sẽ học chương trình tiếng Anh phổ thông hiện nay.

 

Nơi nhận:                                                        HIỆU TRƯỞNG

-Phòng GD&ĐT;

-Lưu VT./.                                                                               

 

 

 

 VÕ THÀNH TÂM

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 206
Tháng 04 : 528
Năm 2020 : 14.822