Ngôi trường năm xưa

Có ai còn nhớ ngôi trường ngày xưa này không?

74896224.jpg

Ngôi trường cũ thân thương.

Bài viết liên quan