Tham gia Ngày hội Robothon và Wecode thành phố năm 2019

Đội Trường Tiểu học Cái Khế 2 tham dự ngày hội phần Wecode với 4 học sinh gồm: La Gia Linh, Trần Minh Khang lớp 2.1; Phan Đức Tâm lớp 3.2; Đoàn Quang Dũng lớp 3.3

Học sinh tham gia với hai phần thi: lập trình và thuyết trình. Qua phần tranh tài sôi nổi, chung kết em Đoàn Quang Dũng lớp 3.3 đạt được giải Khuyến khích. Ngoài ra, em Đoàn Quang Dũng lớp 3.3 và em Trần Minh Khang lớp 2.1 vinh dự được chọn tham gia quốc tế.

Ngày hội Robothon và Wecode khuyến khích sự sáng tạo của học sinh đam mê lĩnh vực robot, khoa học máy tính.

 

Bài viết liên quan