Tập huấn Chuyên đề “Phát triển Văn hóa đọc”

Được thực hiện trên cơ sở những kinh nghiệm thực tiễn từ các dự án xây dựng thói quen đọc sách cho học sinh tại nhiều trường học, dự án phát triển văn hóa đọc cộng đồng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước cũng như cập nhật những kiến thức quốc tế, chương trình nhằm hướng dẫn học viên cách tiếp cận hiện đại, khoa học và chủ động trong việc giúp học sinh đọc sách hiệu quả, hướng các em yêu thích đọc sách và từ đó dần hình thành và phát triển cho bản thân thói quen đọc sách.

 

Với các nội dung cụ thể: những điều cơ bản để phát triển thói quen đọc cho học sinh; các dạng thức tổ chức học sinh đọc; các biện pháp hoạt động để phát triển thói quen đọc cho học sinh…, các giáo viên sẽ nắm bắt được những kỹ năng để tổ chức hiệu quả tiết đọc sách và hoạt động đọc sách cho học sinh trong nhà trường, góp phần tạo nên thay đổi tích cực trong việc đọc của học sinh, giúp học sinh phát triển thói quen đọc.

Đây là một trong những nỗ lực của CB, GV, NV nhà trường trong việc khuyến khích thói quen đọc sách cho trẻ em từ trong nhà trường.

Bài viết liên quan