Hướng dẫn kỹ năng an toàn giao thông cho các em học sinh

Tại buổi tuyên truyền và hướng dẫn kỹ năng an toàn khi tham gia giao thông, các em học sinh đã được thầy cô hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ, biển báo giao thông, thực hành kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Dịp này, các em học sinh hào hứng tham gia các trò chơi về kiến thức pháp luật giao thông, biển báo giao thông, được xem những hình ảnh, video clip minh họa, xử lý tình huống giao thông thực tế trên đường đồng thời tham gia các trò chơi với chủ đề an toàn giao thông qua hình thức hỏi đáp sinh động, thi ai nhanh, ai đúng. Đồng thời, các em học sinh cũng được cách bảo vệ môi trường, phân loại rác.

Từ những bài học cụ thể, buổi tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông  và kỹ năng tham gia giao thông có ý nghĩa thiết thực, sẽ góp phần nâng cao nhận thức cho các em học sinh. Chính các em sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, giúp những người trong gia đình và người thân cùng nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Thông qua phương pháp tuyên truyền trực tiếp, các em học sinh có điều kiện nắm vững và chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, luôn đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện khi tham gia giao thông; không tụ tập, dàn hàng ngang trên đường, không dựng xe, phương tiện trên lòng đường, hè phố, không nô đùa, tụ tập trước cổng trường, các công trình công cộng gây cản trở giao thông và mất an ninh trật tự… qua đó giúp học sinh tham gia giao thông an toàn.

Bài viết liên quan