Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

Trường Mầm Non 8 Tháng 3 là trường mầm non nâng cao về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mầm Non 8 Tháng 3 xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mầm Non 8 Tháng 3, các giáo viên phải đáp ứng các yêu cầu của ngành, nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên phải soạn giáo án được mọi hoạt động phù hợp với lứa tuổi của trẻ và tổ chức dự giờ, thao giảng định kỳ theo tháng cho các bạn đồng nghiệp tham gia học tập.

Giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm và một số giáo viên đang tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn Đại học Mầm non.

Nhân viên có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ Và được bồi dưỡng nâng cao tay nghề. Có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ.

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ thông minh các hoạt động Montessori...